Lazipage - Landing page và website miễn phí cho doanh nghiệp vừa nhỏ - Đăng ký

Cơ bản

Miễn phí!

Miễn phí mãi mãi 


 • -
 • -
 • No Setup Fee
 • 50 Bài viết
 • 5 Trang
 • 500 Đa phương tiện
 • No My Templates
 • No Products
 • No Elementor - Header Footer & Blocks Template
 • No Steps
 • 1 Site
 • 100MB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month
 • -
Quyền lợi tốt

Chuyên nghiệp

99,000 ₫ /tháng

This is our medium plan. 


 • 297,000₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 1,099,000₫, thanh toán mỗi năm
 • No Setup Fee
 • 500 Bài viết
 • 50 Trang
 • 5000 Đa phương tiện
 • Không giới hạn My Templates
 • Không giới hạn Products
 • Không giới hạn Elementor - Header Footer & Blocks Template
 • Không giới hạn Steps
 • 3 Sites
 • 1000MB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month
 • 14 day Free Trial

Thiết kế theo yêu cầu

--

Thiết kế theo yêu cầu 


 • -
 • -
 • Contact Us to know more
 • Không giới hạn Bài viết
 • Không giới hạn Trang
 • Không giới hạn Đa phương tiện
 • Không giới hạn My Templates
 • Không giới hạn Products
 • Không giới hạn Elementor - Header Footer & Blocks Template
 • Không giới hạn Steps
 • 1 Site
 • 3GB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month
 • 14 day Free Trial
 • Contact Us
 1. Chọn gói website
 2. Chọn mẫu website
 3. Thông tin website
 4. Thông tin tài khoản